effrow

Operacja 2

Operacja pn. „Zakup wyposażenia obiektu imprez okolicznościowych” mająca na celu rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup nowych urządzeń i zwiększenie zatrudnienia o jeden etat w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa z obszaru LGD Bursztynowy Pasaż, którego działalność polega na świadczeniu usług gastronomicznych (głównie imprez okolicznościowych) dla klientów indywidulanych oraz instytucji w lokalu położonym w Rybnie w gminie Gniewino.

W ramach operacji został zakupiony następujący sprzęt: chłodnio – zamrażarka – 77 500,00 zł (1 szt.), mikser spiralny – 5999,00(1 szt.). Inwestycje podniosą konkurencyjność, atrakcyjność lokalu gastronomicznego . W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone jedno miejsce pracy – pomoc kuchenna (będzie to przedstawiciel jednej z grup dewaforyzowanej wskazanych w LSR LGD Bursztynowy Pasaż).

Wartość operacji:

Koszt całkowita – 102 703,77 zł
Koszty kwalifikowane – 83 499,00 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania – 50 091,00 zł