effrow

Operacja 1

Operacja pn. Poprawa konkurencyjności firmy gastronomicznej poprzez zakup wyposażenia i zwiększenie zatrudnienia mająca na celu Zwiększenie konkurencyjności firmy świadczącej usługi gastronomiczne poprzez zakup wyposażenia i zwiększenie zatrudnienia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: Jedna operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w salę imprez okolicznościowych i sklep spożywczy” mająca na celu zwiększenie przychodów firmy świadczącej usługi gastronomiczne i sprzedaż detaliczną w sklepie poprzez zakup wyposażenie i zwiększenie zatrudnienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku w przedsiębiorstwie.

Przedmiotem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa z obszaru LGD Bursztynowy Pasaż, którego działalność polega na świadczeniu usług gastronomicznych dla klientów indywidulanych oraz instytucji w lokalu położonym w Rybnie w gminie Gniewino oraz na sprzedaży artykułów w sklepie spożywczym w Rybnie.

W ramach operacji zostanie zakupiony: agregaty prądotwórcze dla sali imprez i dla sklepu, klimatyzacja, program obsługi klienta i wyposażenie kuchni w karczmie. Inwestycje podniosą konkurencyjność, atrakcyjność lokalu gastronomicznego i sklepu spożywczego. W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone jedno miejsce pracy – pomoc kuchenna (będzie to przedstawiciel jednej z grup dewaforyzowanej wskazanych w LSR LGD Bursztynowy Pasaż).

Wartość operacji:

Koszt całkowity – 188 831,76 zł
Koszty kwalifikowane – 153 521,76 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania – 92 097,00 zł