Adres: Rybno, ul.Lipowa 9

Facebook:  facebook

salaEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja 1

Operacja pn. Poprawa konkurencyjności firmy gastronomicznej poprzez zakup wyposażenia i zwiększenie zatrudnienia mająca na celu Zwiększenie konkurencyjności firmy świadczącej usługi gastronomiczne poprzez zakup wyposażenia i zwiększenie zatrudnienia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywane wyniki operacji: Jedna operacja polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w salę imprez okolicznościowych i sklep spożywczy” mająca na celu  zwiększenie przychodów firmy świadczącej usługi gastronomiczne i sprzedaż detaliczną w sklepie  poprzez zakup wyposażenie i zwiększenie zatrudnienia współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Efektem operacji jest wzrost zysku w przedsiębiorstwie.

Przedmiotem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa z obszaru LGD Bursztynowy Pasaż, którego działalność polega na świadczeniu usług gastronomicznych dla klientów indywidulanych oraz instytucji w lokalu położonym w Rybnie w gminie Gniewino oraz na sprzedaży artykułów w sklepie spożywczym w Rybnie.

W ramach operacji zostanie zakupiony: agregaty prądotwórcze dla sali imprez i dla sklepu, klimatyzacja, program obsługi klienta i wyposażenie kuchni w karczmie. Inwestycje podniosą konkurencyjność, atrakcyjność lokalu gastronomicznego i sklepu spożywczego. W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone jedno miejsce pracy - pomoc kuchenna (będzie to przedstawiciel jednej z grup dewaforyzowanej wskazanych w LSR LGD Bursztynowy Pasaż).

Wartość operacji:          

  • Koszt całkowity – 188 831,76 zł
  • Koszty kwalifikowane – 153 521,76 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania -   92 097,00 zł.

Operacja 2 

Operacja pn. „Zakup wyposażenia obiektu imprez okolicznościowych” mająca na celu rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup nowych urządzeń i zwiększenie zatrudnienia o jeden etat w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa z obszaru LGD Bursztynowy Pasaż, którego działalność polega na świadczeniu usług gastronomicznych (głównie imprez okolicznościowych) dla klientów indywidulanych oraz instytucji w lokalu położonym w Rybnie w gminie Gniewino.

W ramach operacji został zakupiony następujący sprzęt: chłodnio - zamrażarka - 77 500,00 zł (1 szt.), mikser spiralny - 5999,00(1 szt.). Inwestycje podniosą konkurencyjność, atrakcyjność lokalu gastronomicznego . W wyniku realizacji operacji zostanie utworzone jedno miejsce pracy - pomoc kuchenna (będzie to przedstawiciel jednej z grup dewaforyzowanej wskazanych w LSR LGD Bursztynowy Pasaż).

Wartość operacji:           

  • Koszt całkowita – 102 703,77 zł
  • Koszty kwalifikowane – 83 499,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania -   50 091,00 zł.